Tobias Davidsson

Tobias Davidsson

Kognitiv dissonans och politik

PolitikPosted by Tobias Davidsson Mon, October 31, 2016 09:23:16
I Sverige har vi en lång rad lagar, regler och bestämmelser som handlar om goda intentioner och moralism snarare än utfall. I regel märks inte problemen av eftersom det är en minoritet av befolkningen som på olika sätt berörs av utfallet. Ta tex våra regler för byggande. PBL är skriven med den bästa av intentioner, riksintressena är skrivna med den bästa av intentioner och miljöbalken är skriven med den bästa av intentioner. Goda intentioner som alla råkar krocka rätt rejält och blockerar varandra. En typisk målkonflikt där man under 90-talet och början av 00-talet kunde avfärda allt och alla som hade invändningar som förtätningstalibaner som inte tänker på barnen. Man bortsåg från bevis, förminskade sina motståndare och valde bort information som inte passade, vilket man också gör idag men nu är det svårare att bortse från effekterna när var och varannan unge inte hittar en bostad. Man måste komma till en tipping point innan man inser problematiken, då man inte längre kan städa undan tankar och avvikande information som inte stödjer ens position. Dvs så länge man inte har ett stort tryck på sig att ändra sin uppfattning så städas allt obehagligt bort så man kan fortsätta på den stig man har investerat så mycket kulturellt och intellektuellt kapital på.

Vi kan se samma tendenser inom narkotikapolitiken, det spelar ingen roll att vi är bland de värsta inom EU med högst dödlighet för missbrukare. Intentionerna är att minska bruket och folk som börjar bruka, det ses som goda intentioner. Att våra lagar och regler leder till att folk dör för att man riskerar straff när man behöver vård, att vi har gängkrig om narkotikaförsäljningen och att unga får sina liv förstörda genom vårt sirapssega rättssystem antingen bortser man ifrån eller använder som en förstärkning om att den egna politiken om att totalförbud är det bästa. Det finns bevis och folk som ropar om förändring men det kan ignoreras och förminskas eftersom den moraliska tröskeln är alldeles för hög att backa i frågan samt att effekterna är för små för de flesta för att det ska bli tryck på riktig omvandling. Dvs om vi hade haft amerikanskt hårda straff hade nog rätt många upptäckt hur sjukt vårt system är men nu när det tillräckligt mjukt men ändå tillräckligt hemskt för den som drabbas. Man når inte en tipping point så informationen städas och rationaliseras bort.

Så till migrationen. Exakt samma problem med att man har flera goda intentioner som krockar. Goda intentioner som att alla som behöver det ska få asyl eftersom det lika gärna kunde ha varit vi nästa gång. Alla som kommer hit ska kunna få bostad, skola och jobb. Alla som kommer hit kommer till ett jämställt land så såklart kommer folk vilja omfatta våra upplysta synsätt bara man får gå någon ABF-kurs om föräldraförsäkringar. Så länge det bara kom några tusen så kunde städa undan information om att alla kanske inte vill assimileras, att kostnaderna faktiskt tränger ut andra investeringar man vill göra, att föräldraförsäkringen blev ett sätt att ha hemmafruar, att skolor faktiskt måste byggas, att bostäderna verkligen inte räcker till längre, att tiotusentals människor kommer gå på AF i åratals utan utsikter till jobb. Innan man nådde den tipping point så kunde man fortsätta tro att goda intentioner om att möta den i nöd med öppna armar omöjligen kunde leda till dåliga saker för andra i nöd.

"Dissonance is felt when people are confronted with information that is inconsistent with their beliefs. If the dissonance is not reduced by changing one's belief, the dissonance can result in restoring consonance through misperception, rejection or refutation of the information, seeking support from others who share the beliefs, and attempting to persuade others."

Dvs, bara för att man hade fel betyder det inte att man är en idiot eller lögnare. Det kan vara ett extremt mänskligt beteende också. Jag tycker det är lite populistiskt att säga att ens motståndare var en idiot, lögnare och/eller saknade sunt förnuft. Minskar vi trösklarna för att göra fel och bjuder in till vidare diskussion kommer vi nog längre och minskar risken för att folk retirerar tillbaka och försvarar sina åsikter till sista droppen blod.

  • Comments(0)