Tobias Davidsson

USA & TrumpPolitik

Posted by Tobias Davidsson Wed, November 09, 2016 22:35:50

So we have a republican party that is not afraid to openly use non-democratic tactics to win a democratic election. Restricted voting access in many states and areas where non-whites live, restricted access to registration to vote through voter id-laws that specifically targets non-whites, laws banning registration for felons that targets non-whites, refusal to change early voting rights that targets non-whites, gerrymandering that targets non-whites, openly using the branches of goverment on state and federal levels to push partisan agendas with nominations and blocks that targets non-whites, etc.

And the party is open about it too, bragging in front of crowds on TV even.

Its very clear that what the republican party wants is a white America. They reject all liberal notions of a different world order because that white community is a stronger and more appealing dream/fantasy/vision than what socialists or liberals offer. Stop looking for excuses in economics or class when its so simple. People voted for what they wanted, a racist state and a racist president. There is no hidden circumstance. That "white christian nation" is what people want and they dont care about the liberal values that are trampled to get it. Its the same in USA, UK, France, Hungrary, Poland and soon maybe here in Sweden too.

I wouldn't call it fascism. It's more of an illiberal democracy. But that side will never see it like that. I mean, how could they? Making America great again and putting America first (or UK, Sweden etc) is not turing it into a semi-fascist state, it's saving it. Saving it from whatever threat is facing the defined group adn thus all gloves are off. Being Swedish for the longest time meant being an ethnic swede, if any group like the finns came they quickly adapted to majority culture out of sheer cultural oppression. The same can more or less be said about Americans, the latest group quickly adapted to majority culture which for the longest time meant european, christian and white. Being American or Swedish was easy and if you picked blue or red type of politics you were still an American or Swede, it went more or less without saying.

During the last couple of decades though there was a shift where the political tent expanded to include people of whatever color into that bigger label and the parties more or less either drove that change or followed it. Most of the things Trump or Le Pen were saying were included in the package before and now they weren't. For a long time there was no organized political movement for white power that wasn't just drunk nazis or that old racist uncle. That has changed in a big way in country after country and depending on the political system of the country it meant either changing a big party or forming a new one. In Sweden we now have a solid third big party for white power. In the UK it was sort of a mix with a new party that drove change in the big conservative party and in US it meant changing one of the big parties completely over time.

Can the socialist, conservative and liberal parties adapt to let some of the people back into the old tent where you could be white and conservative/liberal/socialist without losing their spirit? Conservative parties have tried to walk the line to include the old and the new and more or less all of them are failing or have already failed. Liberal parties cannot really change to include the old without ceasing to be liberal parties. Socialist parties can without a doubt adapt to "socialism in one country", several of those isolationist tendencies could be seen in Sanders or Corbyn. But most socialist parties have gone the other route of more "true" left-wing policies to "re-awaken the class-concioussness" and caused upheavals internally and thus political irrelevance almost everywhere. Democratic socialism is more less dead as a majority player in Europe now.

So can liberal parties defend the liberal world order of democracy and universal human rights in the face of this? Well, they clearly couldn't in the US, so what hope do we have for other countries?Kognitiv dissonans och politikPolitik

Posted by Tobias Davidsson Mon, October 31, 2016 09:23:16

I Sverige har vi en lång rad lagar, regler och bestämmelser som handlar om goda intentioner och moralism snarare än utfall. I regel märks inte problemen av eftersom det är en minoritet av befolkningen som på olika sätt berörs av utfallet. Ta tex våra regler för byggande. PBL är skriven med den bästa av intentioner, riksintressena är skrivna med den bästa av intentioner och miljöbalken är skriven med den bästa av intentioner. Goda intentioner som alla råkar krocka rätt rejält och blockerar varandra. En typisk målkonflikt där man under 90-talet och början av 00-talet kunde avfärda allt och alla som hade invändningar som förtätningstalibaner som inte tänker på barnen. Man bortsåg från bevis, förminskade sina motståndare och valde bort information som inte passade, vilket man också gör idag men nu är det svårare att bortse från effekterna när var och varannan unge inte hittar en bostad. Man måste komma till en tipping point innan man inser problematiken, då man inte längre kan städa undan tankar och avvikande information som inte stödjer ens position. Dvs så länge man inte har ett stort tryck på sig att ändra sin uppfattning så städas allt obehagligt bort så man kan fortsätta på den stig man har investerat så mycket kulturellt och intellektuellt kapital på.

Vi kan se samma tendenser inom narkotikapolitiken, det spelar ingen roll att vi är bland de värsta inom EU med högst dödlighet för missbrukare. Intentionerna är att minska bruket och folk som börjar bruka, det ses som goda intentioner. Att våra lagar och regler leder till att folk dör för att man riskerar straff när man behöver vård, att vi har gängkrig om narkotikaförsäljningen och att unga får sina liv förstörda genom vårt sirapssega rättssystem antingen bortser man ifrån eller använder som en förstärkning om att den egna politiken om att totalförbud är det bästa. Det finns bevis och folk som ropar om förändring men det kan ignoreras och förminskas eftersom den moraliska tröskeln är alldeles för hög att backa i frågan samt att effekterna är för små för de flesta för att det ska bli tryck på riktig omvandling. Dvs om vi hade haft amerikanskt hårda straff hade nog rätt många upptäckt hur sjukt vårt system är men nu när det tillräckligt mjukt men ändå tillräckligt hemskt för den som drabbas. Man når inte en tipping point så informationen städas och rationaliseras bort.

Så till migrationen. Exakt samma problem med att man har flera goda intentioner som krockar. Goda intentioner som att alla som behöver det ska få asyl eftersom det lika gärna kunde ha varit vi nästa gång. Alla som kommer hit ska kunna få bostad, skola och jobb. Alla som kommer hit kommer till ett jämställt land så såklart kommer folk vilja omfatta våra upplysta synsätt bara man får gå någon ABF-kurs om föräldraförsäkringar. Så länge det bara kom några tusen så kunde städa undan information om att alla kanske inte vill assimileras, att kostnaderna faktiskt tränger ut andra investeringar man vill göra, att föräldraförsäkringen blev ett sätt att ha hemmafruar, att skolor faktiskt måste byggas, att bostäderna verkligen inte räcker till längre, att tiotusentals människor kommer gå på AF i åratals utan utsikter till jobb. Innan man nådde den tipping point så kunde man fortsätta tro att goda intentioner om att möta den i nöd med öppna armar omöjligen kunde leda till dåliga saker för andra i nöd.

"Dissonance is felt when people are confronted with information that is inconsistent with their beliefs. If the dissonance is not reduced by changing one's belief, the dissonance can result in restoring consonance through misperception, rejection or refutation of the information, seeking support from others who share the beliefs, and attempting to persuade others."

Dvs, bara för att man hade fel betyder det inte att man är en idiot eller lögnare. Det kan vara ett extremt mänskligt beteende också. Jag tycker det är lite populistiskt att säga att ens motståndare var en idiot, lögnare och/eller saknade sunt förnuft. Minskar vi trösklarna för att göra fel och bjuder in till vidare diskussion kommer vi nog längre och minskar risken för att folk retirerar tillbaka och försvarar sina åsikter till sista droppen blod.